Portugalia

Lizbona
(4 dni samolot)

Porto i Coimbra
(4 dni samolot)